Saturday, December 5, 2009

ദൂരമേറയായ്‌ആരെങ്കിലും യാത്രയാവുമ്പോൾ
വിലപ്പെട്ടത്‌ എന്തോ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ
പിന്നിൽ നിന്നോരു വിളിയുയരുമ്പോൾ
കണ്ണുനീർ തുടച്ച്‌ ആരോ നടന്നു മറയുമ്പോൾ
നീ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുവല്ലോ


* * *

നീ യാത്രയായ്‌
പടവുകൾ കടന്നു
ദൂരമേറയായ്‌
ഇനി വഴി കണ്ണുകൾ
കാത്തിരിപ്പിന്റെ
ചങ്ങല കണ്ണികൾ
കണ്ണുനീർ മുത്തുകൾ
കരളിന്റെ നോവുകൾ
കറുത്ത യാമങ്ങൾ